Transzportfolyamatok mikrogravitációban (Bárczy Pál)

Gravitációs szintek, és megvalósításuk. Ejtőtorony, ballisztikus rakéta, űrállomás, űrhold. Konvektív áramlások folyadékokban. Hőtranszport folyamatok. Anyagtranszport folyamatok. A diffúzió és a konvekció összegződése. Primer Marangoni-konvekció. Szekunder Marangoni-konvekció. Áramlások növelt gravitációs körülmények között. Áramlások és gázok áramlása normál szférán, illetve vákuumban.

Kötelező irodalom:

Almár Iván - Both Előd - Horváth András: SH Atlasz. Űrtan. Springer Hunga­rica Kiadó Kft., 1996.

Feuerbacher, B., Harmacher, H., Naumann, R.J.: Materials Sciences in Space. Springer-Verlag

Walter, H.U.: Fluid Sciences and Materials Sciences in Space. Springer-Verlag

Ajánlott irodalom:

Gravity-Dependent Phenomena in Physical Sciences. 9th European Symposium, Berlin, Germany, 2-5 May 1995.

Microgravity Studies of Organic and Polymeric Materials. NASA Conference Pub­lication 3250. Proceedings of a Workshop held in Huntsville, Alabama, April 27., 1993.

Fel