Űranyagtudomány (Bárczy Pál)

Égi mechanika (mozgásegyenletek gravitációs térben, kritikus sebességek és gyorsulások, ballisztikus pályák, űrhajópályák, bolygópályák, geostacionáris helyzet). Tömegvonzás, gravitáció(a nano-, mikro-, milligravitáció, illetve növelt gravitáció eszközei). Hordozóeszközök (repülők, rakéták, űrrepülőgépek, rakétatípusok, hajtóanyagok). A Föld környezete. Iono-, sztrato-, egyéb szférák fizikai jellemzése (hőmérséklet, sugárzások, részecskék, mágnesesség, stb.). Műhold 1. Bolygóközi kutatások (űrcsillagászat, űrtávcső, a Hold, a Mars, a Jupiter holdak, a Hailey-üstökös, stb. űrszondái). Műhold 2. Az űrtevékenység haszna. (távérzékelés, távközlés, navigáció GPS, meteorológia.). Űrállomás (koncepció, technikai problémák, a MIR, az ISS). Anyagtudomány az űrben I. (hő- és anyagtranszport, hővezetés és diffúzió). Anyagtudomány az űrben II. (félvezető, IR és UV detektor, szilárdtestlézer, stb. egykristályok növesztése). Anyagtudomány az űrben III. (a dendrites és az eutektikus kristályosodás tanulmányozása). Égés, illetve áramlás az űrben (konvekciómentes égési folyamat, folyékony láng, szilárd láng, csövek és tartályok űreszközökben). Szerves anyagok az űrben (molekulaszeparáció, protein kristályok, polimer vékonyrétegek, stb.)

Irodalom:

Almár-Both-Horváth-Szabó: SH atlasz. Űrtan. Springer Hungarica, 1996.

Fel