Anyagtudomány ( Bárczy Pál )

Az anyagok körforgalma. Mesterséges anyagok tervezése. Az anyagszerkezet alapjai. A legfontosabb anyagtechnológiák. A szerkezeti anyagok tulajdonságai. A szerkezet és a tulajdonságok kapcsolatrendszere. Tulajdonságok változtatásának módszerei. Célkitűzések az összetett anyagok tervezésére. Az anyagok felhasználásának szempontjai. Az anyagmérnök kapcsolata az anyagtudománnyal.

Kötelező irodalom:

James F. Shackelford: Introduction to Materials Science for Engineers. Mac­mil­lan Publishing Company, New York, 1992.

Donald R. Askeland: The Science and Engineering of Materials. PWS Pub­li­shing Company, Boston, 1994.

Dr. Bárczy Pál: Anyagszerkezettan. Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998.

Ajánlott irodalom:

George Weidmann, Peter Lewis, Nick Reid: Materials in Action Series. Struc­tural Materials. The Open University, Butterworths, London, 1990.

Fel