Kémiai metallurgia I.-II. ( Török Tamás )

Metallurgiai termokémia. Heterogén reakciók a metallurgiai folyamatokban. Kinetika, katalízis. Ércek és fémtartalmú másodnyersanyagok előkészítése, dúsítása, kohósítása (piro-, hidro- és elektrometallurgiai műveletek). Porok és szemcsés anyagok, pormetallurgia alapjai. Fémes, ill. fémtartalmú hulladékok hasznosítása. Korszerű anyagok és előállításuk (fémtisztítási módszerek, nagytisztaságú fémek).

Kötelező irodalom:

Horváth Z. - Mihalik Á. - Sziklavári K.: Elméleti kohászattan. Tankönyvkiadó, Bp. l986.

Pásztor G.: Kémiai metallurgia. Tankönyvkiadó, Bp. l989.

Gilchrist, J.D.: Extraction Metallurgy, 2nd Edition. Pergamon Press, 0xford, l980.

Ajánlott irodalom:

Coudurier, L. - Hopkons, D.W. - Wilkomirsky, I.: Fundamentals of metal­lur­gical Processes. Pergamon Press, Oxford, l978.

Alcock, C.B.: Principles of Pyrometallurgy. Academic Press, London, l976.

Fel