Bevonó- és felületmódosító eljárások ( Török Tamás )

A felület jellemzése, minősítése és módosításának célja. Felülettechnológiák. Bevonatrendszerek és funkcióik. A felület-előkészítési eljárások felületmódosító hatása. Fémes, konverziós és szervetlen bevonatok. Elektrokémiai módszerek alkalmazása a felületnemesítésben. Termikus/termodiffúziós felületmódosítási és bevonatolási módszerek. Festék, műanyag és gumi bevonatok tapadását elősegítő felületmódosító kezelések (anódos oxidálás, foszfátozás, kromátozás stb.). Fémes szerkezeti anyagok spontán elektrokémiai folyamatok (passziválódás, korrózió) által módosult felületeinek jellemzése, vizsgálata és javítása. A felületkezelés/nemesítés tribológiai aspektusai. Kopásállóság javítása felület-módosítással (acélok plazmanitridálása, szulfo-nitrocementálása, anyagok felületkezelése PVD/CVD eljárással).

Kötelező irodalom:

D. R. Gabe: Principles of Metal Surface Treatment and Protection, 2nd ed., Pergamon Press, London, 1978. pp. 1-211.

Felületvédelmi kézikönyv, Főszerkesztő: Orgován László. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1989. pp.1-682.

Ajánlott irodalom:

Coatings Technology Handbook, Ed.: D. Satas, Marcel Dekker, New York, 1991 pp. 1-784.

Surface Engineering, ASM Handbook, Vol. 5., ASM International, OH, 1994. 1056 pages

Transactions of the Metal Finishing (The International journal of surface engineering and coatings)

H. Simon - M. Thoma: Angewandte Oberflächentechnik für metallische Werkstoffe, Eignung - Verfahren - Prüfung, Carl Hanser Verlag München Wien, 1985. pp. 1-356.

M.G. Hocking, V.Vasantasree, and P.S. Sidky: Metallic and Ceramic Coatings, Production, High Temperature Properties and Applications, Longman Sci.&Techn., 1989. pp.1-670.

Surface Engineering: Processes and Applications, Strafford et al. (Eds.), Technomic Publ. AG, Basel, 1996.

Fel