Építőanyagok, szilikátok, üvegek ( Gömze A. László )

Kristályos és amorf szerkezetű építőanyagok, szilikátok, üvegek. Mechanikai, fizikai, kémiai, termikus, elektromos tulajdonságok. Különleges követelményeket kielégítő szilikátok - szitállok, biokerámiák, kompozitok.

Kötelező irodalom:

Tamás F.: Szilikátipari kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1982.

Schneider, S.J.: Engineered Materials Handbook, Vol. 4. Ceramics and Glasses, USA, 1991.

Fel