Kompozit technológiák ( Gömze A. László )

Kompozitok szerkezeti felépítése, makro és mikrosrtuktúrája. Reológiai modellek és alkalmazhatóságuk kompozitok előállításakor. Üveg-, textil-, fém-, azbeszt-, műanyag- és szénszál-erősítésű kompozitok. Mechanikai, hőtani, fénytani, villamos és vegyi tulajdonságok. Mechanikus és termikus kifáradás.

Kötelező irodalom:

Schwartz, M.M.: Composite materials handbook. USA, Holliday Litograph, 1984.

Ajánlott irodalom:

E. Bourgeois S.A. cég gyártmánykatalógusa, 1993.

Palotás L. - Balázs Gy.: Mérnöki szerkezetek anyagtana 3. XIII. fejezet: Szálerősítésű szerkezeti anyagok. Akadémiai Kiadó, Bp., 1980.

Fel