Kísérletek tervezése, optimalizálása ( Gömze A. László )

A kísérlet fogalma, tárgya, definíciók. Kísérleti terv készítésének matematikai statisztikai alapjai. Kísérlettervezési módszerek. Az y = f(x) válaszfüggvény megválasztása, a válaszfüggvényt befolyásoló faktorokkal szemben támasztott követelmények. Faktorszintek meghatározása. A kísérleti beállítások számának csökkentése. Az optimális beállítási szám. Kísérleti tervek készítése. A válaszfüggvény adek­vált­sá­gának ellenőrzése.

Kötelező irodalom:

Adler, Ju.P.: - Markova, E.V. - Granovszkij, Ju.V.: Kísérletek tervezése, op­ti­mális feltételek meghatározása. Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1977.

Ajánlott irodalom:

Szűcs E.: Hasonlóság és modell. Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1973.

Fel