T1 A képlékeny alakváltozás elmélete (Voith Márton)

A képlékeny fémalakítás alapismeretei. A képlékeny alakváltozás anyagszerkezeti vonatkozásai. A képlékeny alakváltozás diszlokációelméleti leírása. Anyagmodellek. A fémek képlékenysége. Alakítási szilárdság. Anyagáramlás alakítás közben. Feszültségállapot. Alakváltozás-állapot. A képlékenyalakítási feladatok differenciálegyenlet-rendszere. Egyensúlyi egyenletek. Geometriai egyenletek. Képlékenységi (folyási) feltételek. Szélsőérték-tételek. A csúszóvonal-módszer. Az átlagfeszültségek módszere. Az alakított termékek geometriai tulajdonságai. A képlékenyalakítás elméleti alapjainak az alkalmazása.

Kötelező irodalom:

Voith M.: A képlékenyalakítás elmélete. Nagy alakváltozások tana. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1998.

Kiss E. (szerk.): Képlékeny alakítás. Tankönyvkiadó, Budapest, 1987.

Ajánlott irodalom:

Óvári A.: Vaskohászati Kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985.

Lenard, J. G.: Analysis of Hot Rolling, University of Waterloo, Canada, 1992.

Blazynski, T. Z.: Plasticity and Modern Metal-Forming Technology. Elsevier, London - New York, 1989.

Fel