Energetikai aktualitások (Palotás Árpád Bence)

 

Az interdiszciplinaritás szándékával meghirdetett tantárgy célja az energetika, a hozzá kapcsolódó technológiák (tüzeléstechnika, erőmű üzemeltetés, nagyhőmérsékletű anyaggyártási technológiák, stb.) és környezetvédelmi vonatkozásaik aktuális kérdéseinek megismertetése, megvitatása.

A tantárgy keretében meghívott előadók ismertetnek aktuális kutatási témákat, ipari problémákat és a szóba jöhető megoldásokat átfogóan, vagy egy kiválasztottat részletesebben. Így pl. tárgyaljuk a CCS (carbon capture and storage) technológiák fajtáit, ezek előnyeit és hátrányait, nitrogén-oxid kibocsátás csökkentését előirányzó fejlesztési lehetőségeket, nemzetközi és hazai energetikai trendeket (pl. biomassza tüzelés, elgázosítási technológiák, stb.), és konkrét fejlesztéseket.

A tantárgy rendszeres előadója Prof. Eric. G. Eddings, University of Utah, USA, és alkalomszerűen más külföldi és hazai szakemberek. A külföldi előadók angolul tartják előadásaikat, esetenként magyar nyelven is elérhető segédletekkel.

 

Fel