Levegőtisztaságvédelem ( Wopera Lászlóné, Szűcs István )

A tüzelési folyamatok során keletkező káros légszennyezőanyagok (CO, CO2, SO, NO, por) képződésének mechanizmusa, és a képződést befolyásoló tényezők. Az emisszió meghatározásának és számításának módszerei, csökkentésének technológiai lehetőségei és eszközei. A szennyezők leválasztásának berendezései és ezek tervezése.

Kötelező irodalom:

Förstner: Környezetvédelmi technika. Springer, Bp., l992.

Ajánlott irodalom:

Woperáné S.Á.: SO és NO emisszió csökkentése. ETHNICA Alapítvány kiadása, Debrecen, l991.

Boschán É. - Meggyes A.: Az NO-emisszió és csökkentése. OMMIK, Bp. 1989.

Donáth B.(szerk.): Környezetgazdálkodás. Levegőtisztaság-védelem. BME Továbbképző Intézet, Bp., 1993.

Szűcs I. - Kováts A. - Serédi Á. - Erőss M.: Ipari környezetvédelem. Mis­kol­ci Egyetemi Kiadó, l993.

Fel