Adatelemzés ( Lengyel Attila )

A tantárgy célja a gyakorlatban szokásos matematikai-statisztikai módszerek megismertetése olyan mélységben, hogy a gyakorló kutató vagy mérnök képes legyen megítélni a módszerek alkalmazhatóságát, számszerűn tudja becsülni annak jóságát és teljesítmény-paramétereit.

Főbb témakörök: Egyváltozós matematikai statisztika. Felderítő (exploratív) statisztika. Faktoranalízis. Cluster analízis és osztályozás. Modellek paramétereinek becslése. Újabb becslési/"jóslási" módszerek.

Kötelező irodalom:

Vincze I. - Varbanova, M.: Nemparaméteres matematikai statisztika. Akadémiai Kiadó, Bp., 1993.

Ajánlott irodalom:

Kemény S.: Mérési eredmények értékelése matematikai statisztikai módszerekkel. BME Továbbképző Intézete, Bp., 1978.

Fel