Átalakulások szilárd fázisban ( Roósz András )

Fázisátalakulások felosztása, homogén átalakulások, csíraképződés szilárd fázisban, átalakulások hosszútávú és rövidtávú diffúzióval, martenzites átalakulások, bainites átalakulás, az átalakulási folyamatok modellezése.

Kötelező irodalom:

Verhooven J.D.: Fundamentals of physical metallurgy. John Wilen and Sons, 1975

Ajánlott irodalom:

Haasen P.: Phase transformation in materials. Mat. Sci. Techn. Vol. 5. VCH. 1991

Fel