Kerámiák mechanikája és technológiája ( Gömze A. László )

Kerámiák általános tulajdonságai, makro- és mikroszerkezete. Kerámiák termikus stabilitása, egy-, kettő-, három- és többkomponensű kerámia rendszerek.

Kerámiák gyártástechnológiája - nyersanyag előkészítési technológiák, alakadási technológiák, hőkezelési technológiák, felületkezelési technológiák és utólagos megmunkálási technológiák.

Mechanikai alapfogalmak, definíciók. Kerámiák reológiai modellezése és reo-mechanikai anyagegyenletei. A rugalmassági, szilárdsági és feszültségintenzitási tényezők (faktorok) meghatározása és mérése. Repedés-terjedés kerámiákban, az R-görbe meghatározása. A makroszerkezet (porozitás, szálerősítés,...) és az anyagösszetétel (Si3N4, SiC, ZrO2, Al2O3,...) hatása a kerámiák mechanikai tulajdonságaira. A szilárdsági adatok statisztikai kiértékelése.

Ajánlott irodalom:

Engineering Materials Handbook, Vol. 4. ASM International (1991.)

Péter Gyula: Kerámiaipari gépek, Műszaki Könyvkiadó (1987.)

Dr. Szabó Miklós - Dr. Gömze A. László és mások: Kerámiaipari Évkönyv 2001. ÉTK Kiadó, Budapest

Szakfolyóiratok: ÉPÍTŐANYAG, Keramische Zeitschrift, Steklo i Keramika, Interceram

Fel