Fémtani mérések ( Tranta Ferenc )

Termikus analízis (DTA, DSC vizsgálatok). A villamos ellenállásmérés fémtani alkalmazása. A termofeszültség fémtani alkalmazása. Tágulásmérés fémtani alkalmazása. A termomágneses vizsgálatok fémtani alkalmazása.

Kötelező irodalom:

Fémtani vizsgálatok (egyetemi jegyzet).

Ajánlott irodalom:

Blumenauer: Werstoffprüfung.

Cherepin, Mallik: Exparimental techniques in Physical Metallurgy.

Andrews: Physical Metallurgy

Fel