Öntészeti jelenségek modellezése (Diószegi Attila)

Öntészeti jelenségek számítógépes szimulációja, jelentős teret hódított az elmúlt években. A gazdaságos, minőségi öntvénygyártás elengedhetetlen eszközeként használják öntvénytervezők és öntők egyaránt. A kutató és fejlesztő munkában résztvevő szakemberek, lehetőségét hivatott bővíteni e tantárgy, betekintést nyújtva az öntészeti jelenségek modellezésébe és számításába. Az öntészeti jelenségek modellezésének részletes feltárása, hozzájárul a kereskedelmi forgalomba használt 3 dimenziós (3-D) szimulációs programok effektívebb felhasználásához, de a kutatómunka során észlelt öntészeti jelenségek vizsgálatát is lehetővé teszi egyszerű matematikai megfogalmazások / modellek révén.

Tartalom:

Hőtani fogalmak. A hővezetés számítása analitikus és numerikus módszerekkel. A hővezetés programozása véges különbségek módszerével. A dermedés számítása entalpia illetve kinetikus módszerekkel. A szövetszerkezet modellezése determinisztikus módszerekkel. Anyagtulajdonságok előrejelzése a szövetszerkezet függvényében. Termikus analízis.

Tanulmányi célkitűzések:

Az átmenő eredményt elért hallgatók a tantárgy felvétele után rendelkeznek egy saját kezűleg programozott, öntvény dermedését szimuláló, 1-D programmal ami alapjául szolgálhat további saját megfigyelések modellezéséhez.

Előfeltételek:

A doktori képzésben résztvevő hallgatók részére ajánlott tantárgy, de megfelelő előfeltételek mellett alapképzésbe résztvevő hallgatók is jelentkezhetnek.

Oktatás módszertana:

Előadás, számítógépes gyakorlatok, kötelező házi feladat. Az oktatás magyar nyelven folyik de igény szerint angol nyelven is előadható.

Osztályozás:

Kötelező házi feladat 40 %, Írásbeli vizsga 60 %.

Felhasznált irodalom és egyéb eszközök:

“Fundamentals of Numerical Modelling of Casting Processes” by Jesper Hattel.

Képlet és gyakorlatgyűjtemény, (Diószegi Attila)

Számítógépprogramok: Matlab, stb…

Fel