Az öntészet tudományos alapjai (Tóth Levente)

Az öntés és az öntvények dermedése során kialakuló hőmérsékletterek vizsgálata. A hőmérsékletterek változásaival összefüggő makro-folyamatok, térfogatváltozások, a fogyási üregek különböző megjelenési formáinak okai, vizsgálati módszerei, öntési feszültség és az ezzel összefüggő jelenségek. Beömlőrendszerek, az irányított dermedés megvalósításának elméleti és gyakorlati módszerei. A forma-fém fizikai és kémiai kölcsönhatásai.

Ajánlott szakirodalom

Nándori Gyula: Elméleti öntészet I.-II.

Tankönyvkiadó, Bp. 1986.

Solidification and casting of metals

The Metal Society, London 1979.

ASM Handbook , Volume 15

The Materials Information Society, 1996

Fel