A nyersformázás vas- és acélöntödei technológiájának fejlesztése ( Bakó Károly )

Nyers, bentonitos formázástechnológia korszerű anyagai. A homok-előkészítés részfolyamatai. Korszerű formázástechnológiák, formakészítő automaták alkalmazása. A formázóanyag körfolyamatban szereplő technológiai beavatkozások hatása a keverék minőségi jellemzőire. A körfolyamat optimumfeltételeinek meghatározása.

Kötelező irodalom:

Bakó K.: Öntödei formázóanyagok Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1976

Bakó K., Sándor J., Szabó Zs., Szíj Z.: Öntvények gyártástechnológiája Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986.

A BKL Kohászat (Öntöde) különböző számai

Fel