Acélnyersvas összetételének és hőmérsékletének optimalizálása (Farkas Ottó)

Az acélnyersvas összetételét befolyásoló betétviszonyok hatásának elemzése. A nagyolvasztójárat befolyásolhatóságának korlátai a kis Si- ill. Mn-tartalmú, nagy hőmérsékletű nyersvasak gyártása szempontjából. A kéntelenítés optimalizálása.

Kötelező irodalom:

Ironmaking Conference Proceedings. Volume 51., Toronto, Ontario, Cana­da, l992. A publication of the Iron and Steel Society

Farkas Ottó: Nyersvasmetallurgia. Egyetemi tankönyv. Tankönyvkiadó, Bp., l989.

International Congress. New Development in Metallurgical Procedings. Volume 1. Verein Deutscher Eisenhüttenleute. Düsseldorf, l989.

Biswas, A.K.: Principles of blast furnace ironmaking. Gootha Publishing House, Brisbane, Australia, l987.

Ajánlott irodalom:

Óvári A.: Vaskohászati kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, Bp., l985.

Iron and Stellmaker. International journal of iron- and steelmaking. Publi­cation of the Iron and Steel Society.

Stahl und Eisen. Zeitschrift für die Herstellung und Verarbeitung von Eisen und Stahl. Verlag Stahleisen GmbH, Düsseldorf.

Fel