M11 Ultranagytisztaságú fémek ( Kékesi Tamás )

A tananyag első része, a legfontosabb példák alapján, foglakozik a fémek különleges tisztasággal elérhető, gyakorlati szempontból is lényeges tulajdonságaival, valamint az ezekre épülő alkalmazási területekkel. A második rész sorra veszi a leggyakrabban használt tisztaság-vizsgálati módszereket, jellemzi a különböző analitikai, valamint indirekt vizsgálati módszereket. A tananyag harmadik egysége részletesen tárgyalja a fejlett ipari gyakorlat számára legfontosabb 3d típusú átmeneti, nagy olvadáspontú, (ritka-) föld- és nemesfémek nagy tisztaságú előállítására alkalmas módszereket. Ennek során a tisztítás szempontjából meghatározó kémiai, elektrokémiai és fizikai tulajdonságok alapján csoportosítva szerepelnek a nagy hőmérsékletű kémiai és fizikai, valamint a vizes közegű kémiai és elektrokémiai jellegű tisztítási folyamatok és eljárások.

Kötelező irodalom:

Encyclopedia of Materials Science and Engineering, Vol 3. Pergamon Press, Oxford, UK, 1986, Kopeczky, 2148-2154.

Horváth, Sziklavári, Mihalik: Elméleti kohászattan. Tankönyvkiadó, 1986. 195­226., 303-357., 384-394.

Kékesi Tamás: Nagytisztaságú fémek. Jegyzet, Fémkohászattani Tanszék, összeállítás alatt.

Ajánlott irodalom:

Materials Processing, Science and Application. Ed. Warlimont, Purification and Characterization of Ultra High Purity Metals, Springer Verlag, megjelenés folyamatban.

Coulson, Richardson: Chemical Engineering, Vol.2., Butterworth-Heinemann, Oxford, 1997, 427-457, 584-608, 623-632, 665-682, 822-837, 842-863, 868-898.

Small: Ion Chromatography, Plenum Press, New York, London, 1989.

Devatykh: High-Purity Substances and Metallic Materials Based on Them. Cambridge Int. Sci. Publ., Cambridge, 1995.

Dimitrov: in Physical Metallurgy, John Wiley and Sons, Inc. Interscience Publ., New York, 1965, 1053-1090.

Fel