A vasmetallurgia új eljárásai ( Farkas Ottó )

A szilárd vastermék előállításának újabb irányai, folyamatábrái, jellemzői. Új olvadékredukciós eljárások jellemzői. Új lehetőségek a vasmetallurgiai berendezések komplex működtetésében, ezek energetikai, gazdasági, környezetvédelmi hatásai.

Kötelező irodalom:

Farkas Ottó: Nyersvasmetallurgia. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984.

A tananyaghoz kapcsolódó legújabb szakirodalmi közlemények, amelyekről a Tanszék ad felvilágosítást.

Fel