Üst- és vákuummetallurgia (Kékesi Tamás)

Az üstmetallurgia jelentősége, faladatai. Az üstmetallurgiai kezelés módjai, sajátosságai, speciális kérdései. Az üstmetallurgia és az acélminőség kapcsolata, hatása az anyag- és energiafelhasználásra.

Kötelező irodalom:

A tantárgy anyagához kapcsolódó legújabb szakirodalmi közlemények, amelyekről a Tanszék ad felvilágosítást.

Fel