M1 Rekonstrukciós archeometallurgia (Török Béla)

 

Az archeometallurgia, mint relatíve új, Európa szerte intenzíven fejlődő, interdiszciplináris tudományág és kutatási terület az arheometriából fejlődött ki, de manapság jellegében már túlmutat rajta. Az alapvetően anyagvizsgálati, kémiai metallurgiai, technológiatörténeti és természetesen régészeti szegmensekre épülő tudományterület művelésében Magyarországon egyedülálló lehetőséget nyúőjt a Miskolci Egyetem universitas jellege.

A Műszaki Anyagtudományi Karon 2007-ben indult a „Bevezetés a vas archeometallurgiájába és ipartörténetébe „ c. BSc tárgy, illetve jelenleg kidolgozás alatt van a kari tanács által is támogatott „Archeometallurgia” c. MSc kiegészítő szakirány.

Jelen tantárgy – mindezekre épülve – az archeometallurgia egyik legmarkánsabban fejlődő, speciális tudományos kutatási tevékenységkörét célozza meg. A fémelőállításhoz és fémfeldolgozáshoz direkt vagy indirekt módon köthető részeti leletek anyagvizsgálata, kémiai, ásványtani összetételének, makro- és mikroszerkezetének, illetve a lelőhelyek szerkezetének vizsgálata alapján a korabeli kohászati tevékenységek technikai-technológiai elméletének, metallurgiai jellemzőinek megfogalmazása történik.

Ezen elméletek igazolását, vizsgálatát és pontosítását szolgálják az archeometallurgiai rekonstrukciós kísérletek, amelyek során a feltételezett korabeli fémelőállítási és fémalakítási technikákat, technológiákat egyrészt az egyes részfolyamatokra, paraméterekre fókuszálva (laboratóriumban, műhelyben), másrészt egészében a lehető legteljesebb korhűségre törekedve reprodukálják, folyamatos műszeres mérések, illetve mellék- és végtermékeket érintő anyagvizsgálatok mellett.

 

A tárgy az alapvető történeti fémek (Fe, Cu, Sn, Pb, Au, Ag), illetve a kezdetektől a 18. századig tartó technológiai korszakok tematikájában tárgyalja a rekonstrukciós archeometallurgia elméletét, egyben lehetőséget teremtve ez irányú, konkrét kutatási téma kialakítására a doktori iskolában.

 

Nemzetközi archeometriai-archeometallurgiai szimpóziumokon rendszerint külön szekcióban  prezentálják az ez irányú legfrissebb tudományos eredményeket. Magyarországon doktori iskolában még nem jelent meg tantárgy szinten az archeometallurgia, így ennek úttörő jelentősége is hangsúlyozandó.

 

 

Fel