H29 Diffúziós műveletek (Szepesi L. Gábor)

 

Fázisszabály. Gőz-folyadék fázisok egyensúlyának jellemzési módjai (ideális, reális oldat; tökéletes, reális gáz). Folyadék-folyadék, gáz-szilárd, folyadék-szilárd fázisok egyensúlya. Desztillációs műveletek. Folyamatos és szakaszos műveleti egységek számításának lehetőségei binér, multikomponensű és komplex anyagok esetén. Kolonnaszerkezetek méretezésének alapelvei. Abszorpció, abszorpciós berendezések. Extrakció, extrakciós berendezések. Kristályosítás. Szárítás.

 

Fel