H27 Nemfémes anyagok analitikája (Lakatos János)

 

A tárgy alapoz a korábbi képzési szinteken megszerzett analitikai, műszeres analitikai ismeretekre. Az analitikai módszereket az anyagtípushoz: ásványok, kerámiák, tüzelőanyagok, polimerek stb. illesztetten tekinti át, röviden kitérve az alkalmazott módszer elméleti hátterére. A tárgy az elem és a molekuláris analitika módszerein túl foglalkozik a direkt és indirekt speciációs módszerekkel, bemutatja velük szerezhető többletinformációkat.

 

Fel