H25 Szorpció és heterogén katalízis (Lakatos János)

 

A tárgy célja:  megismertetni a hallgatókat a  gáz ill. oldott állapotban lévő anyagok szilárd felületeken  végbemenő szorpciójának jelenségével, a szorpció típusaival a szorpció jelenségét leíró izoterma egyenletekkel és ezek érvényességi feltételeivel,  alkalmazási lehetőségeikkel. A szorpció felhasználásával  az elválasztás technikában ill. a heterogén katalízisben. A tárgy oktatása során  az előadások tárgyalják:  a szilárd anyagok fajlagos  felületének, pórusszerkezetének jellemzésére alkalmazott elveket, módszereket.. A felület heterogenitásával összefüggő problémákat és ennek jellemzését. A felületen lévő funkciós csoportok  típusait  és funkciós csoportok kialakításának, meghatározásuk módját , ezek szerepét a különböző folyamatokban. Ismertetésre kerülnek a szorbensek típusai és felhasználásuk gáz és folyadék rendszerekben.

A tárgy második fele a heterogén katalízis első lépésén a szorpción keresztül kapcsolódik a  tárgy első feléhez. Tárgyalja a heterogén katalízis főbb ismérveit, a katalizátorok szerkezetét, típusait, előállításuk módszereit, kitér a katalizátor hatékonyság és élettartam vizsgálatokra. 

 

Fel