Szerves kémiai technológiák és vegyipari reaktorok (Ábrahám József)

 

A szerves vegyiparban leggyakrabban alkalmazott kémiai reaktorok, az azokra vonatkozó kémiai technológiai számítások, a reaktorok modellezése alapjainak és a reaktorok kiválasztási szempontjainak bemutatása elméleti előadásokon, üzemi gyakorlati foglalkozásokon és vegyipari műveleti kutatólaboratóriumban végzett kutatómunka keretében.

Kémiai reaktorok. Szakaszos (batch) reaktorok, folyamatos kaszkád reaktorok. Reaktorok anyagmérlege, hőmérlege és hőtranszfer számítások. Reaktorok dinamikus viselkedése. Tartózkodási idő eloszlás. Szakaszos (batch) reaktor és folyamatos üzemű reaktor kaszkád modellezése. Katalitikus gáz-szilárd reakció. Reakciókinetikai adatok értékelése. Heterogén katalitikus reakciók. Transzportfolyamatok hatása a szelektivitásra. Izoterm katalitikus csőreaktor. Gáz-folyadék és háromfázisú katalitikus reaktorok. Folyamatos kevert tartály reaktor. Fluidizációs heterogén katalitikus reaktor. Kémiai reaktorok kiválasztásának  szempontjai. Szerves kémiai technológiai folyamatok optimalizálása.

Vegyipari reaktorok tanulmányozása szerves kémiai technológiai folyamatokban vegyipari üzemekben folytatott gyakorlatok és vegyipari műveleti kutatólaboratóriumban végzett kutatómunka keretében.

Szakaszos (batch) és folyamatos kaszkád reaktorok tanulmányozása, szakaszos és folyamatos MDA gyártás technológiájának fejlesztése.

Heterogén katalitikus cső reaktor, foszgén szintézis vizsgálata kísérleti reaktoron. A foszgén szintézis katalizátor vizsgálata a foszgén szintézis reaktor hőmérséklet profiljának optimalizálása. 

Folyamatos kevert tartály reaktor, DNT hidrogénezése, aromás aminok előállítása hidrogénezéssel, a TDA előállítás gyártástechnológiájának fejlesztése műveleti laboratóriumi és félüzemi reaktorokon. Hidrogénező katalizátorok vizsgálata.

Folyamatos loop reaktor termocirkulációval és kényszerkeringetéssel, a TDI gyártás, foszgénezés tanulmányozása, folyadék és gázfázisú foszgénezési eljárás továbbfejlesztése.

Kemence csőreaktor - DKE bontás - Vinilklorid előállítás tanulmányozása és a reaktor üzemvitelének optimalizásála a kokszképződés csökkentése céljából.

Fluidizációs heterogén katalitikus oxihidroklórózó reaktor, a DKE gyártás tanulmányozása és optimalizálása a reaktor kapacitás növelése céljából.

Reaktorok dinamikus viselkedéseének vizsgálata.

Tartózkodási idő eloszlás vizsgálata kémiai reaktorokban.

Heterogén katalitikus reaktor számítógépes modellezése.

 

Fel