Sokváltozós adatelemzés (Bánhidi Olivér)

 

A sokváltozós rendszerek definíciója, jellemzésükre szolgáló paraméterek. Paraméteres – nemparaméteres vizsgálatok sokváltozós rendszerekben. A szórások egyezésének vizsgálata, Bartlett teszt. Szóráselemzés (ANOVA), a Cochran-féle teszt és gyakorlati alkalmazása. Korreláció és regresszió sokváltozós rendszerekben. A változók függetlensége és a függetlenség vizsgálatára szolgáló tesztek. Lineáris és polinomiális regresszió. Lépésenkénti többváltozós regresszió. Sokváltozós rendszerben végbemenő folyamatok modell-alkotása, a változók számának csökkentésére szolgáló módszerek. Főkomponens elemzés, főkomponens regresszió. Gyakorlati alkalmazások. Kalibráció és rekalibráció sokváltozós rendszerekben. Sokváltozós mérő-rendszer mérési bizonytalansága.

 

Fel