Abszorpciós és emissziós spektrometria (Bánhidi Olivér)

 

Az anyag és az elektromágneses sugárzás kölcsönhatásának fontosabb törvényei, az emisszió, abszorpció, fluoreszcencia jelensége. Az emissziós színképelemzés rutin alkalmazása az anyagvizsgálatban és a környezeti minták elemzésében. Különleges mintabeviteli, gerjesztési és detektálási technikák. A modern optikai rendszerek által nyújtott lehetőségek. Speciális kémiai információ biztosítására alkalmas módszerek (időfelbontásos detektálás, felületi rétegek vizsgálata).

Atomok és molekulák fényelnyelése, az atomfluoreszcencia jelensége. Az atomabszorpcióban alkalmazott atomizálási módszerek. A non-diszperzív molekula-abszorpciós módszerek analitikai alkalmazása. A kémiai szerkezetvizsgálat az UV-, látható-, infravörös spektrofotometria, és a Raman spektroszkópia segítségével. Magmágneses rezonancia-spektroszkópia és elektron-spin rezonancia-spektroszkópia alkalmazása szerkezetvizsgálatoknál  Optikailag aktív vegyületek spektroszkópiai vizsgálata.

 

Fel