Alkalmazott elektrokémia (Lakatosné Dr Varsányi Magda)

 

Az előadás programja (két óra/hét) összefoglalja az elektródfolyamatok és a passziválódás elméleti alapjait, valamint az elektrokémia egyen és váltóáramú vizsgálati módszereit. Bemutatja az elektrolízis általános alapelveit, az elektrokémiai fémmegmunkálás valamint a katódos fém és ötvözetleválasztás elméletét. Példákkal illusztrálja az elektrokémiai eljárások alkalmazását a nanotechnológiai kutatásokban.

 

Tematika:

  • Kémiai és elektrokémiai folyamatok egyensúlya
  • Elektródfolyamatok kinetikája. Átlépési polarizáció. Diffúziós túlfeszültség.
  • Passziválódás. A passzív állapot kialakulása anódos polarizációval és oxidálószerek hatására. A filmképződés mechanizmusa, A passzív réteg vizsgálata nemelektrokémiai módszerekkel.
  • Egyen és váltóáramú kísérleti módszerek. Az elektrokémiai eljárások alkalmazása a nanotechnológia, és a szenzorfejlesztés területén.
  • Elektrolízis. Galvanikus fémleválasztás egyen és pulzáló árammal. A fémleválasztást befolyásoló paraméterek. Az ötvözetleválasztás elméleti alapjai. Árammentes fémleválasztás. A fémleválasztás környezetszennyező hatásai.
  • Nanoszerkezetü vékonyrétegek (mono és multi rétegek) előállítása nemstacionárius elektrokémiai eljárással
  • Kémiai áramforrások. Tüzelőanyag elemek.

 

 

Fel