Polimerek határfelületeken (és kolloidstabilitás - Bárány Sándor)

 

Polimerek oldatokban felvett formája, méretei, kölcsönhatások. A polimer-adszorpció sajátosságai és mechanizmusai. A polimer-adszorpció kinetikája: transzport folyamatok, kötődés, felületi átrendeződés. A polimer-adszorpció modern elméletei. Felületi polimer-rétegek szerkezete (felülethez kötődő szegmenshányad, felületi borítottság, rétegvastagság, stb.) és ennek meghatározásának módszerei.  Diszperziók és emulziók stabilitása makromolekuláris- és tenzid- oldatokban. Diszperziók polimerek általi flokkuláltatásának törvényszerűségei, kinetikája és mechanizmusa, gyakorlati alkalmazások a víztisztítás és ásványelőkésztés folyamataiban. Polimerek stabilizáló hatása: törvényszerűségek, polimerrel borított részecskék között ható kölcsönhatási erők, ezek számítása és kísérleti meghatározása (AFM, ozmózis).  Gyakorlati alkalmazások. Nano-kolloidok előállítása és polimerek általi stabilizálása.

 

Oktatási segédeszközök:

  • Szántó Ferenc: Kolloidika, Bp.
  • Bárány S: Polimerek diszperz rendszerekben, Kémiai újabb eredményei, 88. köt, Bp. Akadémiai Kiadó, 2001.
  • Bárány S: Diszperz rendszerek stabilizálás polimerekkel, Magyar Kémiai Folyóirat, 105. évf, 475-490 (1999).
Fel