Bevezetés a polimerkémiába (Szabó Tamás)

 

Polimerek fogalma, homo-és kopolimerek. Ismétlődő egység, szegmens, polimer-lánc felépítése. A leggyakrabban előforduló polimerek szerkezete. Molekulatömeg-eloszlások.  Nem-ionos polimerek és polielektrolitok. Polimer-láncokon belüli kölcsönhatások. Polimerizációs reakciók típusai. Polimerek oldhatósága, kölcsönhatása az oldószerrel, „jó” és „rossz” oldószerek, nem-ionos polimerek és polielektrolitok oldatban felvett formája és méretei, ennek meghatározása viszkozitás mérések alapján.  Polimer-adszorpció törvényszerűségei határfelületeken, polimer-rétegek szerkezete. Polimerek  kolloidstabilitására kifejtett hatása, diszperz rendszerek flokkuláltatása és stabilizálása polimerekkel, gyakorlati alkalmazásaik.

 

Oktatási segédeszközök:

  • Bodor Géza: A polimerek szerkezete, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1982
  • B. Vollmert, Műanyagkémia, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1966
  • Szántó Ferenc: Kolloidika, Bp. 1980
  • Bárány S: Polimerek diszperz rendszerekben, Kémiai újabb eredményei, 88. köt, Bp. Akadémiai Kiadó, 2001.

        

 

Fel