Viztisztaságvédelem (Bárány Sándor)

 

A víz általános jellemzése, vízben lévő gázok, oldott és lebegő anyagok. A víz szennyezői, a vízminőség jellemzése (BOI, KOI, TOI, oldott oxigén, keménység, nehézfém-ionok, stb.). A víz szennyezőinek és tisztítási eljárásainak rendszerezése (elsődleges, másodlagos, harmadlagos kezelés, a szennyezők osztályozása a fázis állapot és diszperzitási fokuk alapján). A vízkezelés mechanikai módszerei. Koagulánsok és alkalmazásuk a víztisztításban. Flokkulánsok és alkalmazásuk a víztisztításban. Flotációs eljárások, flotoflokkuláció. Adszorpció, adszorbensek, ioncsere és alkalmazásuk a víztisztításban. Kicsapatás, nehézfém-ionok eltávolítása vizekből. Vízkeménység megszüntetése. Anaerób folyamatok a víztisztításban. Aerób folyamatok a víztisztításban. Nitrifikáció és denitrifikáció.. Membrán folyamatok alkalmazása a víztisztításban (reverzibilis ozmózis, ultraszűrés, elektromos dialízis). A ivóvíz-előkészítés alapvető folyamatai. Klórozás és ozonizálás a vízkezelésben. Az ivóvíz-előkészítés és kommunális szennyvizek kezelésének technológiája.

 

Fel