Reakciókinetika (Gál Tivadar)

 

Az MSc képzés keretében oktatott „Reakciókinetika” tantárgyra alapozva jelen diszciplína a megszerzett elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását is tárgyalja.

Az egyedi reakciók elemzésén túlmenően bemutatja:

  • a reakció-rendszerek viselkedésének formáit, reakcióhálók elkészítésének módjait.
  • bemutatja a különböző kinetikai-matematikai modellek készítésének módjait, ismerteti a kinetikai paraméterek meghatározásának egyes módszereit is.
  • a homogén reakció-rendszerek elemzése mellett foglalkozik a heterogén- és a heterogén-katalitikus rendszerek elemzésével is.
  • ismerteti az iparban – elsősorban a petrolkémia területén – alkalmazott technológiák reakció-rendszereit, az ott alkalmazott kinetikai modellek felépítését.
  • külön hangsúlyt kap a pirolízis és a polimerizáció kinetikájának elemzése, valamint ezeknek a folyamatoknak a modellezése.
  • foglalkozik a lineáris és nem-lineáris modellek kezelése, alkalmazása közötti különbségekkel, az elkészített modellek pontossági tartományaival, validálásával.
  • tárgyalja a folyamatok célzott termékeinek arányát és a reakció-egyensúlyokat befolyásoló tényezőket, valamint a szekunder reakciók visszaszorításának lehetőségeit.

A tantárgy segíti az elemző mérnöki, gyakorló technológusi munka szemléletének kialakulását, az ipari folyamatok mélyebb elméleti megismerését.

 

 

Fel