Petrolkémiai technológiák (Gál Tivadar)

 

A tantárgy ismerteti azokat a petrolkémiai eljárásokat, amelyek az adott iparág területén a legszélesebb körben elterjedtek. Külön csoportban tárgyalja az olajfinomítói komplexumokban alkalmazott technológiákat, amelyek célja az üzemanyagok előállítása, vagy azok mennyiségének növelése. Ilyenek a katalitikus krakkolás (FCC), a katalitikus reformálás, a hidro-krakkolás, az alkilezés, a viszkozitás-törés és a kokszolás.

Ismerteti azokat az eljárásokat, melyeket petrolkémiai komplexumokban, elsősorban műanyagok előállítása céljából alkalmaznak. Ilyenek a termikus krakkolás (pirolízis), a polietilén (PE), a polipropilén (PP) és a poli-vinil-klorid (PVC) előállítása. Ezen túlmenően tárgyalja az oxidációs és halogénezési eljárásokat is.

A tantárgy foglalkozik a földgáz és a szén energetikai hasznosításával is, valamint az alternatív energiaforrások alkalmazásával, fejlesztésével.

A speciális fejezetekben a hallgatók megismerkednek a biztonságtechnikai, környezetvédelmi kérdésekkel is. Ismertetésre kerülnek a folyamatok optimalizálásának, valamint az üzemzavarok elhárításának főbb kérdései is.

A gazdaságról szóló fejezet a piac működését, a trendek elemzésének módszereit, valamint a petrolkémia, mint iparág jövőjének kérdéseit taglalja.

 

Fel