Petrolkémiai üzemek optimalizálása (Gál Tivadar)

 

Az oktatni kívánt tantárgy az ipari létesítményekben működő petrolkémiai technológiák optimális működtetésének lehetőségeit és eszközeit taglalja.

A fajlagos alapanyag- és energia-felhasználási mutatók minél alacsonyabb szinten tartása ma már minden petrolkémiai üzem profitabilitásának – és sok esetben egyáltalán a fennmaradásának – kulcskérdése. A tantárgy részleteiben az alábbi témakörökkel foglalkozik:

  • az ipari berendezések teljesítményének folyamatos figyelése, monitorozása.
  • az adott rendszer kinetikai-matematikai modelljének felépítése és az adott folyamat számítógépes szimulációja

Az alapanyag- és energia-árak folyamatos változása miatt azonban nem elegendő a technológiai optimumok keresése, hanem – az adott feltételek mellett – meg kell találni a gazdasági optimumot is.

 

Ennek okán kerülnek ismertetésre:

  • az informatikai eszközök és rendszerek piacán megtalálható modellek harmonizált működtetésének módszerei (ez nemcsak informatikai, hanem komoly technológiai tudást is igényel – nemcsak azért, mert gyakran kényszerülünk a célfüggvények megváltoztatására, hanem azért is, mert pontosan ismerni kell az adott rendszerek fizikai, technológiai és biztonsági korlátait is.
  • ismerteti a teljesítményfigyelés módszereit és eszközeit.
  • az iparágban használatos modellek (SPYRO, PIMS, CHEMCAD, UNISYM, PRO II, stb.) működése ismertetésén túlmenően taglalja azok egymásra építésének, harmonizálásának lehetőségeit is.
  • betekintést ad a szükséges technológiai változtatások tervezésébe, a várható gazdasági hatások felmérésébe.

 A tárgy által kínált ismeretek elsajátítása elősegíti a rendszerekben történő mérnöki gondolkodás elsajátítását, segítve ezzel az elemzői-kutatói szemlélet kialakulását.

 

Fel