Vegyészmérnöki számítások (Némethné Dr. Sóvágó Judit)

 

A tantárgy először a termodinamika egyes fejezeteiből ad áttekintést a mérnöki számítások alapelveinek megismerésére vonatkozóan. Jelentős súlyt kap az állapotfüggvények közül az entrópiának az értelmezése, és a hőtani folyamatok entópiaanalízise. Kiemelt hangsúllyal kerül tárgyalásra a transzportfolyamatok kinetikája, valamint a transzportegyütthatók számítási módszerei. Külön részletezzük az iparban nagyon fontos hőtranszport folyamatát.

Fel