H6 Felületvizsgálatok (Bánhidi Olivér)

A szilárd fázisok belseje és felületének sajátosságai közötti fontosabb különbségek. A felületi réteg fogalma, geometriai jellemzői. A felületi rétegek vizsgálati módszereinek rövid története. A felületanalitikai módszerek definíciója. A legfontosabb felületanalitikai eljárások és jellemzőik. Szekunder-ion tömegspektroszkópia SIMS. Ultraibolya fotoelektron spektroszkópia (UPS). Auger-elektron spektroszkópia (AES). Röntgen-fotoelektron spektroszkópia. (XPS, ESCA. Felületi rétegek mélységi vizsgálatára alkalmas felületanalitikai módszerek. Ködfénykisüléses spektroszkópia. A felületanalitikai módszerek teljesítményjellemzőinek összehasonlítása

 

 

Fel