Szervetlen kémiai technológiák (Némethné Dr. Sóvágó Judit)

 

A tantárgy célja, hogy a klasszikus szervetlen kémiai technológiák részletes bemutatásán túlmenően magasabb szintű tudást nyújtson a vegyipar bármely területén elhelyezkedő PhD hallgatónak a korszerű szervetlen kémiai vonatkozású eljárások megismerésére vonatkozóan. A tantárgy részletesen foglalkozik a legkorszerűbb elválasztási műveleteket magában foglaló membrán szeparációs technológiákkal, amelyet elterjedten alkalmaznak például a víztisztítás területén. A hallgató részletes betekintést kap továbbá a kénsavgyártás, levegőszétválasztás, szintézisgázgyártás, ammónia- és salétromsavgyártás legmodernebb technológiai megoldásaiba, amelyek megfelelnek a kor technikai-fejlettségi elvárásainak.

 

 

 

Fel