H3 Kolloidok elektrokémiája ( Bárány Sándor )

Kolloid állapot, kolloid rendszerek. Elektromos kettős rétegek keletkezésének mechanizmusai. Felületi töltéssűrűség, nulla-töltéspont, izoelektrikus pont. Felületi-, Stern- és elektrokinetikai potenciálok. A fázisok közötti és felületi potenciál összefüggések. Felületi vezetőképesség. Az elektromos kettősréteg- paraméterek meghatározásának módszerei. Elektromos felületi jelenségek szerepe a kolloidstabilitásban, szűrési, flotálási és mikroflotálási folyamatokban, elektroforetikus rétegek felvitelében, felületek jellemzésében. Fémek, oxidok, agyagásványok, korom-és szénrészecskék, polielektrolitok, üvegek stb. elektromos kettősrétegének szerkezete. Tenzid- és polimeradszorpció hatása az elektromos kettősréteg paramétereire. Elektroforézis és szupergyors elektroforézis.

Kötelező irodalom:

Szántó Ferenc: A kolloidkémia alapjai.

Kruyt, H.R.: Colloid Science, vol.1. Elsevier Publ. 1952

Bárány Sándor: Kémiai Közlemények. 70, 237 (1989)

Ajánlott irodalom:

Dukhin, S.S.: Advances in Colloid a. Interface Sci. vol.44, 1 (1993)

Dukhin, S.S., Derjaguin, B.V.: Electrokinetic Phenomena, in: E.Matijevic (Ed.) Surface and Colloid Science, vol.7 Wiley, New York, 1974.

Bárány, S.: Advances in Colloid a. Interface Sci., vol.75, 45 (1998)

Bárány, S. Platonov, B.: Russian Chemical Reviews, vol. 50, 88 (1981)

Lyklema, J.: Fundamentals of Interface and Colloid Science, Vol. I,II. Academic Press, 1992, 1995

Fel