Fémes szekció programja

Kezdési időpont Doktorandusz neve Dolgozat címe
 1100   Pálinkás Sándor Hengerlési kísérleteim a VON ROLL hengerállványon
 1120  Rimaszéki Gergő A sósavas oldatokban történő ónraffináló elektrolízis technológiai paraméterei és a minőségi jellemzők összefüggése
 1140  Rimaszéki Gergő Megfelelő morfológiájú és tisztaságú katódos leválasztás megvalósítása egyszerű sósavas ón-klorid elektrolitoldattal és forrasztási ónhulladékokból készített anóddal
 1200  Szabó Gábor Azonos és különböző anyagminőségű alumínium lemezek plattírozási kísérletei a Von Roll hengerállványon
 1220  Móger Róbert A nagyolvasztó Na-, K- és Zn-mérlege
 1240  Szabó József In-situ fémemulzió fejlesztése
 1300-1320  SZÜNET 
 1320  Leskó Zsolt Kísérleti nyomásos öntőszerszám kialakítása, öntés- és hőtechnikai méretezése
 1340  Szűcs Máté Aszimmetrikusan hengerelt alumínium lemez alakíthatóságának vizsgálata
 1400  Szakács Gábor Forgó mágneses tér hatása az irányítottan kristályosított Al-Al3Ni eutektikus rendszerre
 1420  Tokár Mónika Az AlSi öntészeti ötvözetben előforduló ötvöző- és szennyező elemek hatásmechanizmusa
 1440  Mikó Tamás Alumínium ötvözetek mikroszerkezetének változása melegalakítás során
 1500  Tóth Judit Forma/fém határfelületén lejátszódó anyag- és energiatranszport folyamatok és az ezeket befolyásoló tényezők vizsgálata I.

         

Fel