E9 Tűzálló anyagok vizsgálati módszerei (Póliska Csaba)

 

A tűzálló építőanyagoknak a tervezés és alkalmazás szempontjából történő helyes megválasztása és üzemeltetés közbeni szükségszerű időbeni karbantartása megköveteli legfontosabb tulajdonságaik (mechanikai, szerkezeti, termikus, kémiai, stb.) ismeretét. A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a formázott és nem formázott tűzálló anyagok legfontosabb tulajdonságainak mérési lehetőségeivel. A magyar szabványok vizsgálati módszerei mellett részletesen foglalkozik a tantárgy a nemzetközi (ISO), német (DIN) és amerikai (ASTM) szabványok előírásaival is.

Kötelező irodalom:

Póliska Cs., Mikó J., Palotás Á.B., Szabó J.: Tűzálló anyagok vizsgálatai, ME Kiadó, Miskolc, 2010.

A tantárgyhoz kapcsolódó legújabb hazai és nemzetközi szakirodalomról a tárgyjegyző ad útmutatást.

Fel