Transzportfolyamatok ( Palotás Árpád Bence )

Hő- és tömegátadás. Állandósult állapot és tranziens jelenségek hővezetésnél, illetve diffúziónál különös hangsúllyal az analitikus megoldásokra. Konvektív hő- és tömegátadás lamináris, illetve turbulens áramlás esetén. Természetes és kényszer konvekció. Nagyságrendi elemzések, skálázás.

Irodalom:

Deen-Brown: Analysis of Transport Phenomena

Fel