Energiagazdálkodás ( Wopera Lászlóné )

Energiahordozók tulajdonságai, felhasználási lehetőségei. Energetikai hatásfok, hatékonyság, teljesítménygazdálkodás. A hazai és nemzetközi energia­fel­hasz­ná­lás időbeni alakulása, ezek rövid-, közép- hosszútávú tervezése. Az energiahordo­zók racionális felhasználása, egymással való helyettesíthetősége, az energiagazdál­kodás optimalizálása, üzemi-, ágazati- és nemzetgazdasági adatok elemzése alapján.

Kötelező irodalom:

Erdősi P.: A termelés nagy energiaigényessége akadályozza a gazdasági kibontakozást. Magyar Energetika, I.évf.1.sz., p.4-12., 1993.

Ajánlott irodalom:

Boustead, I. - Hancock, G.F.: Ipari energia analízis. Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1983.

Fel