Nagyhőmérsékletű berendezések hőtani folyamatai (Szűcs István)

Tüzelőanyag és levegő keveredését, az égés folyamatait meghatározó fizikai-kémiai jelenségek termodinamikai és reakciókinetikai törvényszerűségei. A koncentráció, hőmérsékleti- és nyomásviszonyok hatása az égési folyamatokra. Égéstermékek hatása a hőkezelt vagy izzított termék minőségére. Védőgázok típusai, korszerű előállítási módszerei.

Kötelező irodalom:

Vida M.: Gáztechnikai kézikönyv II. és III. rész, 4. fejezet. Műszaki Könyvkiadó, Bp. l991.

Ajánlott irodalom:

Farkas O-né - Nagy G.: Tüzeléstan. Tankönyvkiadó, Bp., l985.

Farkas O-né: Ipari kemencék tüzeléstani számításai. Tankönyvkiadó, Bp., l990.

Farkas O-né: Gázok tüzeléstana I. Tankönyvkiadó, Bp., l988.

Bíró A: Tüzeléstan. Tankönyvkiadó, Bp., l991.

Fel