Tűzálló anyagok termomechanikája ( Szűcs István )

Tűzállóanyagok előállításának elméleti alapjai, a hőmérséklet hatására végbemenő folyamatok tűzálló alapanyagok keverékeiben, diszperz anyagok zsugorodása, a kerámiai kötés kialakulásának feltételei, szilárdfázisú termikus átalakulások, termikus analízis, dilatometria. Oxidos tűzálló alapanyagok (SiO2, Al2O3, MgO, ZrO2, Cr2O3) jellemzése, a tűzállóságot jelentősen befolyásoló anyagok és azok hatása a tűzálló anyagok minőségére. Nemoxidos tűzálló alapanyagok, karbidok, nitridek, boridok jellemzése. Formázott és nem formázott tűzálló anyagok jellemzői, hidraulikus és vegyi kötésű tűzálló monolitok kialakítása, az első hőkezelés legfontosabb folyamatai. Tűzálló idomok gyártásának technológiai műveletei és berendezései, selejtképződés okainak felderítése, megszüntetése. Tűzálló anyagok alkalmazástechnikai jellemzői. Nagyhőmérsékletű berendezések falazatainak kialakítása, a falazat a tűztér és a betét anyagainak egymásra hatása következtében végbemenő folyamatok elemzése.

Kötelező irodalom:

Robert S. Roth: Phase Diagrams for Ceramists. Ohio, American Ceramic Society, 1981.

Petzold, A.: Feuerbeton. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Stuttgart, 1994.

Tamás F.: Szilikátipari kézikönyv. Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1982.

Szűcs I.: Tűzállóanyagok gyártása. Kézirat, Miskolci Egyetem, 1998.

Nagy G.: A kohászat tűzállóanyagai. Tankönyvkiadó, Bp., 1983.

Mikó J.: Tűzállóanyagok I. Miskolci Egyetem, 1998.

Ajánlott irodalom:

Higel, A.: Ceramics in Energy Applications. Bristol, 1990.

Routschka, G.: Taschenbuch feuerfeste Werkstoffe. Essen, Vulkan-Verlag, 1997.

Fel