Biogázok energetikai hasznosítása (Wopera Lászlóné)

A tantárgy keretén belül foglalkozunk a különböző biogáz típusok (fermentációs és szintézis gázok) képződési folyamatával, előállításuk lehetőségével és berendezéseivel. Kitérünk a gázok tüzeléstechnikai paramétereire, égési tulajdonságaira. A tananyag tartalmazza az energetikai hasznosítás gyakorlati formáit, a biogázok eltüzelésének légszennyezési hatásait, valamint más tüzelőanyagokkal történő együtt égetés lehetőségeit.

 

Fel