Megújuló energia potenciál (Póliska Csaba)

Hazánk és a világ figyelme is mind inkább a megújuló energiák egyre fokozottabb arányú felhasználása felé fordul. A tantárgy célja, hogy bemutassa azokat a potenciális lehetőségeket, melyek a megújuló energiák felhasználásában rejlenek. Elméleti számítások alapján például mind szél, mind pedig napenergia segítségével fedezhető lenne az emberiség teljes energiaszükséglete, de a többi megújuló energiaforrásban is hatalmas lehetőségek rejlenek. A hallgatók a tantárgy keretein belül részletesen megismerkednek a megújuló energiaforrásokkal, az alkalmazott technológiákkal és a fejlődési trendekkel.

Kötelező irodalom:

Szemmelveiszné dr. Hodvogner Katalin: Energiahordozók, Miskolci Egyetem, 1998.

A tantárgyhoz kapcsolódó legújabb hazai és nemzetközi szakirodalomról a tárgyjegyző ad útmutatást.

 

 

Fel