Poremisszió csökkentése (Szűcs István)

 

A szilárd légszennyezők környezetvédelmi fogalma, eredet szerinti osztályozásának jelentősége. Porok legfontosabb tulajdonságai: egyenértékű átmérőjének meghatározási módjai, szemcseösszetételének mérése és matematikai leírása, technológiai gázok és füstgázok emissziós porkoncentrációjának mérése, porimisszió meghatározása, porrobbanás elméleti okai, a zárt téri robbanás elleni védekezés gyakorlati lehetőségei. Porok fajlagos elektromos ellenállásának jelentősége, a hordozógáz összetételének és hőmérsékletének hatása a porhalmaz elektromos ellenállására.

Porleválasztó berendezések osztályozása, porok leválasztási mechanizmusának elemzése, matematikai leírása. Száraz mechanikus porleválasztók - ülepítő berendezések, ciklonok, multiciklonok, örvénycsövek – szerkezete, működése. Nedves porleválasztók jellemzői, porszűrők alkalmazási lehetőségei a szűrők anyagainak és  a hordozógáz tulajdonságaitól függően. Szilárd részecskék elektromos töltésének folyamatai, porok mozgása elektromos erőtérben, elektrosztatikus porleválasztás részfolyamatai, a leválasztók szerkezete, működése. Porleválasztás hatásfokának növelési lehetőségei.

Fel