Transzmissziós számítások (Szűcs István)

Metallurgiai és energetikai üzemek berendezéseiből kibocsátott szennyező anyagok környezeti légtérben végbemenő szétterjedési (transzmissziós) folyamatainak elemzése, a kialakuló koncentrációmező meghatározása, a talajközeli légszennyezés csökkentési lehetőségeinek vizsgálata a felhígulási folyamatok alapján.

Légszennyező anyagok szétterjedésének alapfolyamatai, a szétterjedést leíró differenciálegyenlet öszeállítása, az egyes tagok fizikai jelentése. Légszennyező források típusai, pont, vonal és területi (diffúz) források jellemzői.

A horizontális (σy) és a vertikális (σz) turbulens szóródási együtthatók kiszámítása, a p és a zo paraméterek értékei. A stabilitási indikátor meghatározása Pasquill-féle módszerrel. A kibocsátás tényleges magasságának kiszámítása a forrás áramlási és hőtechnikai, valamint a légkör jellemzői alapján.

Diffúz források kibocsátási intenzitásának meghatározása, felületi források porzási intenzitásának számítási és mérési módszere. Pont, vonal és területi források körül kialakuló koncentrációmezők meghatározása, adtok archiválása, megjelenítése a kiértékeléshez.

Fel